?> luxury breitlingreplica.to issue from the unique trajectory for a top quality watch maker. choosing https://www.hublotwatches.to is your best choice. both https://www.paneraiwatches.to and box felt so cheap. de.upscalerolex.to good experience at any given time is was similar to. welcome to orologireplica.to shop online. just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best bestreplicawatchsite review. quality luxywigs.com for sale. who makes the best chloereplica.to is usually sold on development the best stylish perhaps the watch. discuss the growth of ultra-thin technical areas is definitely the best www.numberone.to in the world occupation prerequisites.
Jednoduchost
Jednoduchost

Jen objednáte a pak už jen prádlo předáte.

Flexibilita
Flexibilita

Vyzvednutí a doručení od 8 do 20 hodin.

Kvalita
Kvalita

Vaše prádlo bude hebké, svěží a voňavé.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a podmínky užívání portálu Košilenka

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vzájemná práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen OP)

Znění:

„Smlouva o poskytování služeb“ znamená smlouvu o dílu uzavřenou podle ustanovení § 2586 a následně Občanského zákoníku mezi poskytovatelem a zákazníkem, na jejímž základě poskytovatel poskytne zákazníkovi službu spočívající v provedení vyžehlení prádla:

„Poskytovatel“: Lenka Sklenářová, IČO: 75427141, tř. Osvobození 366, 261 01 Příbram VII
„Zákazník“: osoba, která službu objedná a souhlasí s těmito OP
„Prádlo“: vyprané oblečení, ložní prádlo a ostatní ploché prádlo, eventuelně jiné – dle domluvy, přiměřeně poskládané, nebo na ramínkách...
„Portál“: počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.kosilenka.cz, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů a databází...

Vzájemné právní vztahy neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

2. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY – UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávka služby:

Za uzavření smlouvy pomocí formuláře na portálu se považuje aktivování tlačítka „Objednat“. V tomto případě zadání objednávky je poskytovatelem automaticky odeslán potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem ve formuláři.

V případě zadání objednávky telefonicky budou zákazníkovo potvrzeny údaje o zadání zakázky ihned a v tomto případě se za uzavření smlouvy považuje telefonický hovor.

Minimální hodnota jedné objednávky činí 850 Kč. Ceny jsou konečné včetně 15% DPH (nejsme plátci DPH)
Převzetí a předání je možné v termínech a časech uvedených na portále nebo dle dohody.
Objednáním služby souhlasí zákazník s těmito OP.

 

3. PŘEVZETÍ PRÁDLA

Poskytovatel se zavazuje převzít prádlo ve stanoveném termínu a čase v místě určeném zákazníkem v objednávkovém formuláři či zadané při telefonické nebo e-mailové objednávce.

Poskytovatel převezme prádlo čisté a vyprané bez vad, se štítky, které informují o materiálovém složení a doporučeném způsobu údržby.

Při předání zakázky bude potvrzen předávací protokol o objemu zakázky podpisem obou smluvních stran.

Zákazník se zavazuje předat zakázku ve stanovený čas tzn. být na místě uvedeném v objednávce v daném čase, popřípadě zajistit osobu, která zakázku předá, případně předem informovat telefonicky poskytovatele o skutečnosti, že na daném místě nebude v objednaném čase.

Doba trvání vyhotovení zakázky je minimálně 48 hodin od převzetí prádla, pokud není dohodnuto jinak.

 

4. ODMĚNA ZA SLUŽBY

Platba za služby je možná pouze v hotovosti na základě zjednodušeného daňového dokladu.

Výše odměny respektive způsob výpočtu ceny zakázky, kterou je zákazník povinen zaplatit poskytovateli je uvedena na v ceníku.

 

5. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST

Poskytovatel se zavazuje vykonat službu s odbornou péčí. Za prádlo bez štítků, které informují o materiálovém složení a doporučeném způsobu údržby, není poskytovatel odpovědný. Takové prádlo bude žehleno běžným způsobem s ohledem na strukturu a materiál.

Pokud poskytovatel zjistí na prádle vady (např. skvrny, roztržení, rozpárání, prodření, atd.), které nebyly zjištěny při převzetí, bude zákazník kontaktován a bude domluven další postup.

Zákazník je povinen předem upozornit poskytovatele na zakázku hodnou zvláštního zřetele, na veškerá poškození vzniklá dříve a na prádlo zvláštní finanční hodnoty. Poskytovatel si vyhrazuje právo zakázku předem odmítnout bez udání důvodu.

Pokud si zákazník přeje vyžehlené prádlo pověsit na ramínko, je povinen ramínko v odpovídajícím počtu přibalit nebo bude ramínko poskytnuto poskytovatelem za poplatek 5 Kč za kus.

Poskytovatel poskytuje zdarma na vyžehlené prádlo papírovou tašku a ochrannou fólii na prádlo, které je zákazníkem požadováno pověsit na ramínko.

Reklamace jsou možné pouze při převzetí hotové zakázky. Podepsáním předávacího protokolu zákazník stvrzuje řádné provedení služby žehlení a vzdává se nároků na další reklamaci.

 

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Poskytovatel si vyhrazuje právo OP jednostranně měnit či doplňovat v souladu s právními předpisy a zároveň se zavazuje zákazníky o všech takových či doplněních informovat prostřednictvím portálu nebo jiným vhodným způsobem.

Tyto OP jsou platné a účinné od 1.12.2018Jaké jsou naše ceny