Jednoduchost
Jednoduchost

Jen objednáte a pak už jen prádlo předáte.

Flexibilita
Flexibilita

Vyzvednutí­ a doručení od 8 do 20 hodin.

Kvalita
Kvalita

Vaše prádlo bude hebké, svěží­ a voňavé.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GPDR)

Správcem je Lenka Sklenářová, tř. Osvobození 366, 261 01 Příbram VII, IČO: 75427141

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce údajů shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů

Správcem údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy (poskytovatel služby) a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních služeb, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme od Vás údaje, které jste nám poskytli při vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z Vašeho počítače a prohlížeče, včetně Vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

Doba uchování osobních údajů

Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a nejdéle dalších 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem před jejich ztrátou nebo zničením jakož i před jejich možným zničením.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neposkytujeme, nepředáváme, neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak dále třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěryhodně. Věříme, že je potřeba sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace s výskytem potencionálního varování či hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoliv osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaným zákonem. Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

Jaká jsou Vaše práva

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na:Jaké jsou naše ceny